Suomi tarvitsee oikeistolaista politiikkaa

21.02.2023

Suomi on tilanteessa, jossa se velkaantuu entistä nopeammin. Valtion korkomenojen arvioidaan olevan tänä vuonna melkein 2 miljardia euroa. Tämä summa menee siis pelkästään valtion velkojen korkoihin. Tällä ei siis edes makseta lainoja takaisin. On hälyttävää, miten vapaasti valtion velkaantumiseen suhtaudutaan. Jokainen tietää omasta taloudestaan, että yli varojen elämisestä aiheutuu vararikko. Valtio ei ole tässä poikkeus. Eurooppalaiset valtiot eivät ole tässä poikkeus. Viimeisen eurokriisin aikaan Kreikka oli vaarassa ajautua maksukyvyttömyyteen. Se pelastui tilanteessa ainoastaan laajalla lainoittamisella sekä muiden valtioiden takauksilla. Tästä moni valtio olisi voinut ottaa opiksi, mutta näin ei ole kuitenkaan käynyt. Ero oikeustolaisen ja vasemmistolaisen talousajattelun välillä on ajatus valtion varallisuuden käytöstä. Kummankaan suuntauksen tarkoituksena ei ole kurjistaa suomalaisten asemaa, ainoastaan keinot ovat erilaiset. Vasemmiston mielestä ihmisille tulee antaa kaikki tuki, jota on mahdollista antaa. Oikeiston talousajattelun lähtökohtana on mahdollistaa työnteko ja yrittäminen, jonka avulla ihminen voi menestyä omassa elämässään. Merkittävin ero on vasemmiston passivoiva tapa verrattuna oikeistolaisen aktivoivaan tapaan.

Suomi on pieni maa, joka ei voi kilpailla suurien talousmahtien rinnalla omalla talousalueellaan. Suomi nojaa pitkälti Euroopan unionin tuomaan vapaaseen liikkuvuuteen, jonka mukaan ihmiset, pääomat, palvelut tai tavarat eivät tunne sisärajoja. Suomelle on onni olla osa 500 miljoonan ihmisen talousaluetta. Vapaan liikkuvuuden haittapuolena on tosin Euroopan laajuinen kilpailu, jossa Suomella selkeänä riskinä on palveluiden ja tavaroiden tuottamisen kalleus. Onkin mahdoton ajatus, että vasemmiston ajamat veronkorotukset toisivat mukanaan laajaa talouskasvua. Pikemminkin Suomesta tulee entistä kalliimpi maa, mikä ei kannusta investoimaan Suomeen. Tarvitsemme veropohjan laajentamista, jossa verotuksen painopistettä kohdistetaan enemmän haittojen verottamiseen kuin ihmisten tai yritysten verotukseen. Suomi tarvitsee oikeistolaista talousajattelua, jossa kasvua luodaan ihmisten omalla työnteolla ja kuluttamisella, ei verottamalla heitä kuoliaaksi.