Sote-uudistus, mitä se oikein merkitsee Tuusulalle

05.03.2021

Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksessa on kysymys palveluiden uudistamisesta ja uudelleen järjestelystä. Hallitus on ehdottanut uudistuksen pohjautuvan niin sanottuihin hyvinvointialueisiin, joita Suomeen tulisi 21 kappaletta. Näille alueille annettaisiin hoidettavaksi sosiaali- ja terveyspalvelut, sekä pelastustoimen järjestäminen. Soteuudistuksen myötä kunnilta katoaa suurin osa kustannuksista hyvinvointialueille, koska kunnan suurin kuluerä on juuri sosiaali- ja terveyspalvelut. Hyvinvointialue rakentuisi julkista toimijoista, joiden toimintaa yksityisen toimijat täydentäisivät. Samalla hyvinvointialue loisi maahan kolmannen hallinnon tason, valtiovallan ja kunnallisen päätöksenteon väliin. Hyvinvointialueiden toiminta rahoitettaisiin kuntien tulojen siirtona valtiolle ja siltä edelleen alueille.

Sote-uudistusta on tehty viimeiset viisitoista vuotta, eikä se vieläkään ole näkemässä loppusuoraa. Tämä on kestämätön tilanne, jossa koronan myötä hoitojonot pitenevät, mutta yksityisen puolen kapasiteettia perushoidossa ei täysin hyödynnetä. Tilanteessa tulisi tarttua härkää sarvista antaa kuntalaiselle palveluseteli, jolla kuntalainen voisi itse valita hoitonsa paikan kuntayhtymän sisällä toimivista toimijoista. Hoitojonojen kasvaessa myös hoidon tarve kasvaa oireiden pitkittyessä. Itselleni tärkeää on nopea hoito, jossa yksityinen toimija tänä päivänä monesti vain onnistuu paremmin.

Nopea palvelun piiriin pääsy on näin pandemia aikaan entistä tärkeämpää varsinkin mielenterveyspalveluiden piiriin. Pääministerin jatkuva puhe jaksamisesta menee kuuroille korville sen ollessa jokapäiväistä. Monessa paikassa varsinkin opiskelijoiden jaksamisesta ollaan huolissaan. Olen itsekin tästä huolissani, YTHS oli ruuhkautunut mielenterveyspalveluiden osalta jo ennen pandemiaa. Nyt tilanne on räjähtänyt käsiin. Terapiatakuu on oikea suunta kestämättömään tilanteeseen. Tosin hallitus ei tätä ole ottanut kärkihankkeekseen toisin kuin ravintoloiden ja muiden palveluiden sulkemista. Terapiatakuun tarkoituksena on hoitoon pääsy viikon päästä ensimmäisestä kontaktista. Tämä on oikea suunta, mutta hoidon tulee alkaa viikon päästä ei ainoastaan sen suunnittelun.