Ei kuntapolitiikka yhtä miestä kaipaa se kaipaa meistä jokaista

03.01.2021

Kuntapolitiikassa on jokaisella toimijalla tärkeä rooli. Kuntapolitiikan tarkoituksena on edustaa kaikkia kuntalaisia, jonka takia on hyvä, että kunnanvaltuusto koostuu monenlaisista ihmisistä. Tuusulan kunta on strategian mukaan lapsiperheitä houkutteleva sopivasti kaupunkimainen maalaiskunta. Eli siis mikä? Tuusulan kunnan toiminnasta puuttuu suoranainen johdonmukaisuus mitä kohti tavoiteltaisiin. Hyvä vertaus kuvaamaan kunnan nykyistä toimintaa olisi jääkiekkopeli, jossa jokainen pelaaja alkaisi yhtäkkiä taitoluistelemaan. Sama kuin Hyrylää kehittäisi kahdelta puolelta Tuusulanväylää ja siihen vielä kasvukeskusten kehittäminen päälle. Tässä huomataan kuinka jokaisella meistä, on omat intressinsä kehittämisessä. Toki jääkiekkopeli voisi olla koomisen näköistä, jos pelaajat luistelisivat omiaan, mutta ei se auta vastustajan voittamisessa. Kuntatasolla vastustajana voidaan pitää muuttotappioita sekä velkaantumista, joiden voittaminen on ensiarvoisen tärkeää. Tämän takia politiikka tarvitsee tekijöitä, jotka ovat valmiita avoimesti keskustelemaan asioista ja aidosti neuvottelemaan niistä ja sitoutumaan aiottuun päämäärään. Tällä hetkellä valtuustossa suurin osa valtuutetuista on yli 30-vuotiaita. Tosin kunnassa asuu enemmän vanhuksia kuin nuoria, mutta edelleenkään se ei selitä valtuutettujen korkeaa keski-ikää. Muutos on tehtävä, se lähtee meistä jokaisesta. Tämän takia olen itse ehdolla, koska haluan olla tekemässä muutosta kuntapolitiikkaan. Miksi nuoret antavat asiansa päätettäväksi aivan eri sukupolvea olevien päätettäväksi? Yksinkertaisesti siksi, kun kuntapolitiikasta on tehty kankeaa ja kyräilevää, minkä takia nuoret eivät koe sitä omaksi asiakseen. Tähän tulee tehdä muutos, ja se onnistuu nuorta ehdokasta äänestämällä.