Avoimen yliopiston opiskelija on aito väliinputoaja

06.11.2021

Korkea koulutusaste on suomalaisten voimavara, mutta samalla se on paljon ahdistusta ja tuskaa aiheuttava taakka monelle toisen asteen päättävälle. Moni työpaikka vaatii työntekijöiltään korkeakoulututkintoa, mikä tarkoittaa joko yliopiston tai ammattikorkeakoulun käymistä. Tänä päivänä yhä enemmän yliopistojen sisäänpääsy keskittyy todistusvalintaan, minkä seurauksena lukion painoarvo tulevaisuuden määrittäjänä korostuu. Asetelma on sinänsä outo, koska lukion ajateltiin olevan kolme vuotta aikaa miettiä mitä haluaa tehdä tulevaisuudessa. Nykyisin päätökset tulee tehdä jo lukion ensimmäisenä vuonna, jolloin käytännössä tulee päättää mitä aineita haluaa kirjoittaa.

Avoimessa yliopistossa kurssien suorittaminen on nostanut suosiotaan viime vuosina. Tämä on todella hyvä tapa edistää opintoja, sekä saada käsitys onko ala itselle oikea. Avoimen yliopiston opintoja voi myös hyödyntää yhteishaussa, jolloin opiskelu ei mene hukkaan. Suuri rakenteellinen ongelma avoimen yliopiston opintojen arvostamisessa silti on. Jokainen avoimen yliopiston kurssi maksaa. Esimerkiksi Turun avoimen yliopiston oikeustieteen kurssit maksavat keskimäärin yli 100 € per kurssi. Samat kurssit ovat tiedekunnassa ilmaisena. Tämä ei ole edes se suurin ongelma. Vaikka avoimessa yliopistossa opiskelisi, kuten päätoiminen opiskelija, ei ole silti oikeutettu mihinkään opiskelijoille kuuluviin etuuksiin taikka tukiin. Tämä on mielestäni eriarvoistavaa, koska avoimen opiskelijalla on yleensä aito motivaatio suorittaa opintoja, jotta hän pääsisi tiedekuntaan opiskelemaan omaa alaansa. Myös avoimessa yliopistossa opiskelu vaatii henkilöltä itseltään huomattavan suuria ponnistuksia, koska opiskelu tehdään pääosin yksin. Opiskelussa tärkeää on juuri yhteisöllisyys ja verkostoituminen, ei niinkään itse teorian liiallinen pänttääminen. Minusta olisi todella hyvä, jos avoimen yliopiston arvostusta lisättäisiin yhteishaussa, koska se näyttää aidon motivaation, toisin kuin todistusvalinta, joka ei näytä todellista motivaatiota tietylle alalle.